Over Ons

              

De Stichting Alde Fryske Tsjerken kijkt verder dan alleen het kerkgebouw.

Oog voor de landschappelijke en maatschappelijke omgeving is de aanleiding om samenwerking te zoeken met verwante organisaties en gemeenten.


 
<strong><font color='#cf005b'>Een bijzondere schat</font></strong>
Een bijzondere schat
De stichting Alde Fryske Tsjerken bewaakt deze bijzondere schat. Onze stichting zorgt voor onderhoud en restauratie en geeft de kerk een nieuwe, zinvolle bestemming.
<strong><font color='#cf005b'>Wij restaureren</font></strong>
Wij restaureren
De stichting Alde Fryske Tsjerken zet zich al meer dan 45 jaar in voor behoud van de kerken. In die periode zijn bijna al onze kerken grondig gerestaureerd.
<strong><font color='#cf005b'>Van ons allemaal</font></strong>
Van ons allemaal
Samen genieten van de beeldbepalende torens en gebouwen, en proeven we de historie in en om de kerken We stellen de kerk daarom ook graag voor u open.

Plaatselijke Commissie Wetsens

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Stichting Alde Fryske Tsjerken is eigenaar van de Sint Vitus kerk Wetsens en bestaat uit een stichtingsbestuur, een bureau en een groot aantal vrijwilligers.

Plaatselijke Commisies (PC)

In het werk van de Stichting Alde Fryske Tsjerken zijn de Plaatselijke Commissies onmisbaar. Zij werken eraan mee dat een kerkgebouw van de stichting een zinvol en verantwoord gebruik krijgt.  

De PC's bemensen de kerken bij openstellingen en organiseren concerten en optredens in de kerkgebouwen. 

Daarnaast zijn de commissieleden het dagelijks ‘oog en oor’ van de stichting rondom het monumentale gebouw. 

PC Sint Vitus Kerk Wetsens

De Sint Vitus kerk wordt beheerd door de vrijwilligers van de Plaatselijke Commissie Wetsens.

De vrijwilligers wonen in Wetsens en omstreken. Het voorzitterschap van de PC (2018) is in handen de heer Bert Muller (Dokkum).

Via de PC kan de kerk gehuurd worden voor kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten, overige (familie)­bijeenkomsten, concerten, exposities, lezingen, koorrepetities e.d.
 

opgongImg

Bert Muller
Voorzitter
Anne de Bruijn
Penningmeester & Sleutelhouder
Lenie Lap
Secretaris
Joanneke Romkema
Bestuurslid
Gosse Beerda
Website & Online Media
Djoke Knol
Sleutelhouder

 

Kerkorgel - 1933

 

Wij restaureren

Myn bernejierren (14 jier) op'e terp wenne en as jonkje yn dizze tsjerke sitten. Hjoed efkes werom en harkje nei moaie lieten en musyk. It bliuwt in bjusterbaarlik moai plak.”

Staphorst, 10-7-2017

Wij restaureren

"Overdracht van de kerk aan de St. AFT. Een bijzonder moment en een nieuwe start voor een uniek gebouw."


B. Muller - Dokkum, 8-4-2016